Samen komen we tot een oplossing!

Heb je een conflict in familiale zaken, burger- of handelszaken of bij levenseinde? 

Contacteer bemiddelaar Koen Logie voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een vorm van conflicthantering waarbij je in onderling overleg, met de hulp van een neutrale externe derde (de bemiddelaar) in een open communicatie een oplossing voor je conflict zoekt. In een bemiddelingstraject zijn er geen winnaars en verliezers. De beste oplossing voor alle partijen wordt altijd voor ogen gehouden.

Familiale bemiddeling

Het einde van een relatie brengt vaak voor alle partijen emoties te weeg. De communicatie verloopt moeilijker dan je zelf zou willen. Je bent ontgoocheld in je ex-partner, in jezelf. Je neemt afscheid van elkaar en net op dat moment starten vaak de regelingen.

Bemiddeling in burger- en handelszaken

Heb je een meningsverschil met een klant of leverancier? Zijn er problemen met de aandeelhouders in je bedrijf? Ervaar je moeilijkheden met de huisvesting of heb je een geschil bij de betaling van een factuur?

Bemiddeling bij levenseinde en in de laatste levensfase

Interpersoonlijke conflicten in familiecontexten die soms jarenlang onuitgeklaard bleven, kunnen in het perspectief van de laatste levensfase of het levenseinde voor de betrokkenen plots een heel dwingend en pijnlijk karakter krijgen.

Communicatieherstel

Loopt het niet zoals gewenst en blijft een conflict hangen? Is er een uitspraak van de rechtbank en heeft de rechter in zijn/haar vonnis bemiddeling tot communicatieherstel aangeraden? Lijden de kinderen onder de gebrekkige communicatie van de ouders?

Koen Logie

“Als bemiddelaar wil ik gericht luisteren naar wat echt van belang is, wat je echt raakt, waar je bekommert om bent. Daarin schuilt heel vaak de eerst stap naar een oplossing.”

Lo·ko·mo·tief

Logie Koen, trekker van een traject.

Contact

Contacteer Koen Logie voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.